Ogólnopolski Dzień Szczepień
Polskie
Towarzystwo
Pediatryczne
Polskie Towarzystwo
Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej
Polska Akademia Nauk
Komitet Immunologii i Epidemiologii
Zakażeń u Ludzi
Zaproszenie na konferencje główną obchodów
XIV Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
21 stycznia, 2023
10:00 - 16:00
http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
nt:
"Szczepienia ochronne - obecne wyzwania"
e - konferencja
Finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień organizowany jest każdego roku, wspólnie z Oddziałem Warszawskim, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcją Wakcynologii, Polską Akademią Nauk, Komitetem Immunologii i Epidemiologii Zakażeń u Ludzi. Partnerem instytucjonalnym obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
Celem organizowanych w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień spotkań i konferencji jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki.
Program
 1. 10:00 - 10:15
  Otwarcie konferencji
  Dyrektor Instytutu, dr n. med. Marek Migdał

 2. 10:15 - 10:45
  Zapobieganie szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 - doświadczenia własne Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa.
  Dyrektor Instytutu, dr n. med. Marek Migdał

 3. 10:45 - 11:15
  Grypa a COVID-19 - koegzystencja czy rywalizacja ?

  Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 4. 11:15 - 11:45
  Zakażenia RSV - konsekwencje dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia - perspektywa pediatry

  Prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy z zakresu pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa

 5. 11:45 - 12:15
  Zasadnicze zmiany w ochronie przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową - PSO na 2023

  Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 6. 12:15 - 12:45
  Krztusiec - zagrożenie i profilaktyka na każdym etapie życia

  Dr n. med. Anna Jagielska, Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch - Osuch, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 7. 12:45 - 13:15
  Program Szczepień Ochronnych na 2023

  Panel dyskusyjny - wykładowcy

* * * * *
 1. 13:45 - 14:15
  Przegląd niepożądanych zdarzeń medycznych związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19.

  Prof. Iwona Paradowska - Stankiewicz, Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny

 2. 14:15 - 14:45
  Fundusz Kompensacyjny za niepożądane odczyny poszczepienne

  Tomasz Młynarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

 3. 14:45 - 15:15
  Programy szczepień ochronnych finansowane przez Urząd m.st. Warszawy

  Ewa Maleszyk, zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

 4. 15:15 - 15:45
  Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli w Warszawie

  Ewa Maleszyk, zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

 5. 15:45 - 16:00
  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wykłady dostępne są w materiałach do pobrania
Prof. Ewa Bernatowska Prof. Teresa Jackowska
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Sekcja Wakcynologii
Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dr hab. n. med. Małgorzata Pac
Klinika Immunologii
Instytut - "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
www.owptp.pl
Partnerzy