Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2021 / 2022
Polskie
Towarzystwo
Pediatryczne
Polskie Towarzystwo
Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej
Polska Akademia Nauk
Komitet Immunologii i Epidemiologii
Zakażeń u Ludzi
Zaproszenie na konferencje główną obchodów
XIII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
22 stycznia, 2022
10:00 - 16:00
http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
nt:
"Skuteczna ochrona przed zakażeniami w okresie pandemii"
e - konferencja
Finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień organizowany jest każdego roku, wspólnie z Oddziałem Warszawskim, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcją Wakcynologii, Polską Akademią Nauk, Komitetem Immunologii i Epidemiologii Zakażeń u Ludzi. Partnerem instytucjonalnym obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
Celem organizowanych w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień spotkań i konferencji jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki.
Program ramowy konferencji
 1. 10:00 - 10:45
  Szczepienia przeciwko COVID-19 i trwająca pandemia. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość.
  PhD, MSc, Emilia Skirmuntt, Oxford Vaccine Group, Wydział Pediatrii, Uniwersytet Oxfordzki

 2. 10:45 - 11:15
  Zapobieganie szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 - doświadczenia własne Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

  dyrektor Instytutu, dr n. med. Marek Migdał

 3. 11:15 - 11:45
  Niedoceniane korzyści i wyolbrzymiane ryzyko. Doświadczenia programu szczepień przeciw COVID-19.

  Prof. Ewa Augustynowicz, Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny

 4. 11:45 - 12:15
  Przegląd niepożądanych zdarzeń medycznych związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19. Założenia Funduszu Kompensacyjnego.

  Prof. Iwona Paradowska - Stankiewicz, Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny

* * * * *
 1. 12:45 - 13:15
  Zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności

  Prof. Sylwia Kołtan konsultant krajowy z zakresu immunologii klinicznej, Bydgoszcz

 2. 13:15 - 13:45
  Covid-19 - jak żyć w dobie pandemii.

  Minister Marek Posobkiewicz, Wydział Medyczny Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 3. 13:45 - 14:15
  Szczepienia przeciwko grypie u dzieci.

  Prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy z zakresu pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa

 4. 14:15 - 14:45
  Bezpieczeństwo i efektywność szczepień u pacjentów leczonych immunosupresyjnie.

  Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 5. 14:45 - 15:15
  Program Szczepień Ochronnych na 2022.

  Panel dyskusyjny - wykładowcy

 6. 15:15 - 15:45
  Profilaktyka wścieklizny w kontekście aktualnej sytuacji epizootycznej.

  dr n. med. Konrad Zawadka, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa

 7. 15:45 - 16:00
  Zakończenie konferencji.

Organizatorzy XIII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień zapraszają wszystkich zainteresowanych - zgłoszenia udziału:
oddzial.immunologia@czd.pl
Prof. Ewa Bernatowska Prof. Teresa Jackowska
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Sekcja Wakcynologii
Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dr hab. n. med. Małgorzata Pac
Klinika Immunologii
Instytut - "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
www.owptp.pl
Partnerzy