Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2010
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo
Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej, Sekcja Wakcynologii
STOWARZYSZENIE HIGIENY
LECZNICTWA
Obchody II Ogólnopolskiego Dnia Szczepień - coraz więcej
ośrodków zaangażowanych jest w tę kampanie !
Finał tegorocznych obchodów odbędzie się
27 listopada 2010 w Warszawie
Hasło obchodów: bezpiecznie zapobiec chorobie
Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawę społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki.

Podczas I Ogólnopolskiego Dnia Szczepień odbyły się liczne konferencje naukowe we Wrocławiu (konferencja główna), Warszawie i Lublinie oraz akcje informacyjne, które objęły również Kraków i Szczecin (patrz archiwum).

Dzięki patronom akcji, lokalnym władzom samorządowym, Stacjom Sanitarno - Epidemiologicznym, osobom zaangażowane w realizacje szczepień ochronnych, firmom farmaceutyczne oraz innych sponsorom a także wolontariuszom , którzy informowali rodziców, młodzież, osoby dorosłe o zagrożeniach wynikających z zachorowania na choroby zakaźne obchody I Ogólnopolskiego Dnia Szczepień okazały się bardzo potrzebnym wydarzeniem.

Ogólnopolski Dzień Szczepień, to nie jest jednodniowa akcja. Tegoroczna akcja edukacyjno - informacyjna rozpoczęła się w czerwcu i trwać będą aż do finału w listopadzie 2010.
Bądźcie z nami
Każdy może być organizatorem Dnia Szczepień - zapraszamy do udziału.
Czekamy na Waszą inicjatywę
www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
Profesor Ewa Bernatowska
Wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Profesor Alicja Chybicka
Prezes
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dr Maciej Piróg
Dyrektor Naczelny
Centrum Zdrowia Dziecka
Dr hab. Leszek Szenborn
Prezes
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Dr Paweł Grzesiowski
Przewodniczący
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Partnerzy