Ogólnopolski Dzień Szczepień
XXXVII Sympozjum
"Szczepienia Ochronne"
Warszawa, 26 kwietnia, 2019
Szanowni Państwo,

W dniu 26 kwietnia 2019 roku odbyło się XXXVII Sympozjum "Szczepienia Ochronne" poświęcone najistotniejszym i najbardziej aktualnym problemom polskich szczepień ochronnych. Sympozjum organizowane było w ramach obchodów Światowego Tygodnia Na Rzecz Szczepień, ogłoszonego już po raz Czternasty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Przekazujemy streszczenie poruszanych podczas sympozjum tematów oraz udostępnione przez wykładowców prezentacje.
Z poważaniem
prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Klinika Immunologii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 18 75
oddzial.immunologia@czd.pl
Partnerzy