Ogólnopolski Dzień Szczepień
IX Ogólnopolski Dzień Szczepień
Spotkanie Ekspertów dotyczące profilaktyki
zakażeń rotawirusowych
Warszawa
23 październik, 2017
Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych uznał wprowadzenie powszechne szczepień przeciwko rotawirusom do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych jako jeden z najważniejszych priorytetów zmian proponowanych przez Zespoł na liście zaplanowanych zmian w PSO do końca 2022. Profilaktyka nieżytu żołądkowo - jelitowego wywołanego zakażeniem rotawirusem - RVGE (Rotavirus Gastroenteritis) może rozwiązać problemy wysokich kosztów hospitalizacji związanych zarówno z przyjęciem dzieci z poważnym zakażeniem jak i kosztami zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Rekomendacje te uzasadnia sytuacja epidemiologiczna, dane o wysokiej częstości zakażeń rotawirusowych w Polsce. Dostępne dane epidemiologiczne RVGE, pochodzące głównie z Rejestru Zakażeń, Państwowego Zakładu Higieny - utrzymują się od lat na podobnym poziomie. Jak wykazują dane z innych krajów, oszczędności wynikające ze zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu RVGE po wprowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych przeciwko rotawirusom przewyższają znacząco koszty finansowania szczepień.
Stanowi to istotny argument za wprowadzeniem tych szczepień do PSO. Należy również zauważyć, że uzyskane dzięki temu oszczędności, mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie kolejnych szczepień profilaktycznych.

Podczas dyskusji wskazano, że redukcje hospitalizacji z powodu RVGE znajduje potwierdzenie w publikowanych danych z Finlandii, Belgii i Austrii, gdzie niemal wyeliminowano hospitalizacje z tego powodu po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciwko RVGE5.

Wskazano również na potrzebę bardziej efektywnych metod komunikacji i edukacji środowiska medycznego dotyczącej korzyści zdrowotnych wprowadzenia szczepień przeciwko RVGE. Podkreślono potrzebę edukacji w zakresie szczepień przeciwko chorobom, którym te szczepienia zapobiegają w ramach szkoleń / wykładów dedykowanych głównie do lekarzy POZ, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy pediatrów i internistów.

Stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia w sprawie wprowadzenia szczepień przeciwko rotawirusom do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych nt: Profilaktyki RVGE (Rotavirus Gastroenteritis) - nieżytu żołądkowo - jelitowego wywołanego zakażeniem rotawirusem dostępne jest w całości na stronie www.ogolnopolskidzienzczepien.pl w zakładce materiały do pobrania.
Partnerzy