Ogólnopolski Dzień Szczepień
Polskie
Towarzystwo
Pediatryczne
Polskie Towarzystwo
Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej
Europejskie Centrum Referencyjne Rzadkich Chorób Układu Odporności Polska Akademia Nauk
Komitet Immunologii i Epidemiologii
Zakażeń u Ludzi
Zaproszenie na Jubileuszową konferencje obchodów
XV Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
16 marca, 2024
10:00 - 16:00
http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
nt:
"Szczepienia ochronne - obecne wyzwania"
e - konferencja
Finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień organizowany jest każdego roku, wspólnie z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcją Wakcynologii, Polską Akademią Nauk, Komitetem Immunologii i Epidemiologii Zakażeń u Ludzi. Partnerem instytucjonalnym obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
Celem organizowanych w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień spotkań i konferencji jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień.
Program ramowy
 1. 10:00 - 10:15
  Otwarcie konferencji

  Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska, Dr hab. n. med. Małgorzata Pac, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

 2. 10:15 - 10:45
  Obecna sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w Polsce

  Dr hab. prof. NIZP PZH - PIB, Iwona Paradowska - Stankiewicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

 3. 10:45 - 11:15
  Zakażenia wirusem RSV wśród dzieci - z perspektywy pediatry

  Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii, Szpital Bielański, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa

 4. 11:15 - 11:45
  Szczepienia przeciwko COVID-19 - obecne zalecenia PSO na 2024, w grupach ryzyka oraz zdrowej populacji

  Dr n.med. Piotr Kosiorek, Zakład Immunologii Klinicznej, Białostockie Centrum Onkologii, Białystok

 5. 11:45 - 12:15
  Szersza ochrona przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową już dostępna - czy będą zmiany w PSO w 2024 ?

  Prof. dr hab. n.med. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

 6. 12:15 - 12:45
  Inwazyjna Choroba Pneumokokowa u dziecka z wrodzonym niedoborem odporności

  Lek. med. Katarzyna Biernat - Sitarz, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

 7. 12:45 - 13:15
  Inwazyjne i nieinwazyjne zakażenia wywołane bakterią Streptococcus pneumoniae - doświadczenia własne Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IP - CZD

  Lek. med. Katarzyna Domeracka, Lek. med. Aleksandra Woynarowska - Kochanowska, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

 8. 13:15 - 14:15
  Program Szczepień Ochronnych na 2024

  Panel dyskusyjny

 9. 14:15 - 14:45
  Czy każde niepożądane zdarzenie medyczne powiązane ze szczepieniem jest NOP - em ? Przykłady z Krajowego Rejestru Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

  Dr hab. prof. NIZP PZH - PIB, Iwona Paradowska - Stankiewicz, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

 10. 14:45 - 15:15
  Fundusz Kompensacyjny za niepożądane odczyny poszczepienne

  Agnieszka Adamczak, Naczelnik w Departamencie Świadczeń Kompensacyjnych, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Warszawa

 11. 15:15 - 15:45
  Postępowanie po ekspozycyjne na wybrane choroby zakaźne

  Dr n.med. Przemysław Ciechanowski, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

 12. 15:45 - 16:00
  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy XV Ogólnopolskiego Dnia Szczepień zapraszają wszystkich zainteresowanych - zgłoszenia udziału:
oddzial.immunologia@czd.pl
Prof. Ewa Bernatowska Prof. Teresa Jackowska
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Sekcja Wakcynologii
Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dr hab. n. med. Małgorzata Pac
Klinika Immunologii
Instytut - "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
www.owptp.pl
Partnerzy