Ogólnopolski Dzień Szczepień
Drogie Koleżanki i Koledzy
Po raz kolejny organizujemy Ogólnopolski Dzień Szczepień. Polskie Towarzystwo Pediatryczne ze swą ponad 100 - letnią tradycją, siecią aktywnie działających oddziałów terenowych realizuje z powodzeniem cele i zadania Ogólnopolski Dzień Szczepień. Rozszerzenie zakresu działań przygotowawczych w ramach Ogólnopolski Dzień Szczepień obejmuje współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, także z samorządami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi. W ramach upowszechniania wiedzy o szczepieniach kładzie się nacisk na edukacje pielęgniarek, w trosce o profilaktykę chorób zakaźnych poprzez szczepienia w rodzinie.
Oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego mogą otrzymać broszurę informacyjną, która informować będzie o tym jak najlepiej uchronić przed chorobami zakaźnymi rodzinę, miejsca nauki i pracy, przewlekle chore dzieci i osoby dorosłe w szpitalach i domach opieki. Jest możliwość otrzymania również plakatów. Wspólna inicjatywa oddziałów terenowych PTP z lokalnymi samorządami, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną wzmocni efekt działań, np. organizacja bezpłatnych szczepień, punktów konsultacyjnych. Niezwykle pożądany jest udział mediów, który pomoże dotrzeć z przekazem do szerszego grona odbiorców.
Pamiętajcie, obchody
Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
Odbywają się co roku !!
Kontakt w sprawie szczegółów:
Prof. Ewa Bernatowska oddzial.Immunologia@czd.pl,
tel: 22 815 73 85, fax: 22 815 18 39
Partnerzy