Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2018
Podsumowanie debaty

W debacie zorganizowanej przez dziennikarzy portalu Polityka Zdrowotna, która odbyła się 30.05.2018 roku w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej, przy ulicy Brackiej 6/8 udział wzięli v-ce Minister Zdrowia - Marcin Czech, Główny Inspektor Sanitarny - Minister Marek Posobkiewicz, oraz jego zastępca Minister Izabela Kucharska, z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Udział w dyskusji wzięli także Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Statystyki w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). W grupie ekspertów udział wzięli Prof. Ewa Bernatowska, v-ce przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", prof. Ewa Augustynowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIZP), dr Alicja Karnej, Instytut Matki i Dziecka.
Podczas debaty dyrektor Dariusz Dziełak, NFZ przedstawił aktualne dane dotyczące hospitalizacji z powodu zakażeń żołądkowo - jelitowych rozliczanych w ramach grup jednorodnych (JGP), gdzie główną przyczyną są zakażenia rotawirusowe. Dane te nie uwzględniają przypadków, gdy dochodzi do zakażeń wewnątrzszpitalnych, które nie tylko przedłużają leczenie szpitalne chorych dzieci ale także zagrażają ich życiu i zdrowiu powodując powikłania choroby zasadniczej przebywających aktualnie w szpitalu dzieci. Wg danych NFZ (https://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/Grupa.aspx?id=KyFDT1K2UkG%3d) 10 MAJA 2018 łączna liczba hospitalizacji z powodu zakażenia żołądka i jelit o potwierdzonym lub prawdopodobnym podłożu infekcyjnym sięga ponad 51 tyś przypadków. Dane te chociaż wysokie, powinny w przyszłości uwzględniać także dane zakażeń wewnątrzszpitalnych, gdyż jedno dziecko z biegunką rotawirusową powoduje efekt domina - zakażenie rozprzestrzenia się na większość hospitalizowanych dzieci.
Główny Inspektor Sanitarny - Minister Marek Posobkiewicz przedstawił dane opracowane przez GiS, prezentujące liczby odnotowanych przypadków zakażeń pokarmowych. Dane te nie są objęte całkowicie lub w znacznej mierze statystykami NFZ; w 2017 roku liczba zgłoszonych wirusowych zapaleń jelit, w tym zakażęń rotawirusowych (32 tyś) wynosiła ponad 55 tyś. Kolejnym Źródłem informacji o zakażeniach rotawirusowych są dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, prezentowane przez prof. Ewę Augustynowicz, które wnoszą istotne informacje jako uzupełnienie danych z NFZ, gdyż 8% zgłoszonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie podlegało hospitalizacji.
Ekstrapolacja danych europejskich dotyczących efektywności szczepień populacyjnych przeciwko rotawirusom w warunki polskie, uwzględniając dane z GUS, NFZ i NIZP/PZH wykazuje, że profilaktyka przy użyciu szczepionki poliwalentnej przełożyłaby się w Polsce na 74% redukcje liczby hospitalizacji a powodu ostrych zakażeń żołądkowo - jelitowych już w 2 roku od wprowadzenia szczepień, zapewniając dodatni bilans ekonomiczny.
Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia uważa wprowadzenie szczepień przeciwko rotawirusom do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych za jeden z najważniejszych priorytetów zmian w Programie Szczepień Ochronnych. Rekomendację tą uzasadnia sytuacja epidemiologiczna, dane o wysokiej częstości zakażeń rotawirusowych w Polsce.
Raport opracowany przez portal politykazdrowotna.com pt: Szczepienia Przeciw Rotawirusom - Raport Specjalny, pod redakcją Aleksandry Kurowskiej uwzględnia aktualną epidemiologie zakażeń w Polsce i na świecie oraz informacje o efektywności szczepień w krajach, gdzie zostały one wprowadzone (więcej ...).
Partnerzy