Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2018
Podsumowanie debaty

W debacie na temat priorytetów i poszukiwania zmian systemowych dotyczących szczepień ochronnych udział wzięli przedstawiciele władz mający decydujący wpływ na ostateczny kształt programu szczepień w Polsce - przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Udział w debacie brali również eksperci, zaangażowani w analizę potrzeb w zakresie opracowywania priorytetów dotyczących wprowadzania kolejnych szczepień do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych. Tematem wiodącym były szczepienia, przeciwko tym chorobom zakaŹnycm, które ciągle stanowią poważny problem zdrowotny wśród dzieci w Polsce. Należą do nich szczepienia w grupach ryzyka przeciwko zakażeniom, które występują stosunkowo rzadko, ale ich przebieg niejednokrotnie jest śmiertelny. Są to choroby wywołane przez bakterie otoczkowe, czyli zakażenia pneumokokowe i meningokokowe. Na te zakażenia narażone są przede wszystkim dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z chorobami przewlekłymi i z chorobami przebiegającymi z zaburzeniami odporności, jednak szczepienia przeciwko nim nie mają finansowania (z wyjątkiem szczepień przeciwko pneumokokom < 5 roku życia). Te szczególnie narażone grupy powinny mieć zapewnione szczepienia do 19 roku życia, gdyż choroba pneumokokowa występuje u nich częściej niż w populacji dzieci zdrowych i ma niejednokrotnie śmiertelny przebieg. Dowodem na skuteczność szczepień są wprowadzone w 2006 roku powszechne szczepienia przeciwko bakteri Haemophylius influenzae, które praktycznie wyeliminowały zapalenia mózgu, płuc i oraz podgłośniowe zapalenie krtani wywołane przez tą bakterie.

Wśród chorób zakaźnych powszechnie występujących, dominują zakażenia wywołane przez rotawirusy. Wprawdzie są obarczone niewielkim ryzykiem zgonu w naszej strefie klimatycznej, to jednak w Polsce prawie każde dziecko do 5 r.ż. przechodzi przynajmniej jedną infekcję rotawirusową, 69% dzieci w tej grupie wiekowej dwa zakażenia, a 42% aż trzy infekcje. Przy czym pierwsze zakażenie ma z reguły najcięższy przebieg. Najpoważniejszy przebieg zakażenia rotawirusowego obserwuje się u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia - przebieg choroby jest wówczas bardzo gwałtowny i często nieprzewidywalny. Małe dziecko, łatwiej niż starsze, ulega odwodnieniu w wyniku gwałtownej biegunki i wymiotów. Każda kolejna infekcja rotawirusowa w 91% przypadków jest wywoływana przez inny genotyp wirusa. Należy podkreślić wysoką łatwość rozprzestrzeniania się wirusa, wynikającą również z oporności wobec zwykłych środków dezynfekcyjnych. Dodatkową, istotną trudność stanowi uporczywość choroby, gdyż w dalszym ciągu nie ma też specyficznego leczenia zakażeń rotawirusowych.

Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia uważa wprowadzenie szczepień przeciwko rotawirusom do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych za jeden z najważniejszych priorytetów zmian w Programie Szczepień Ochronnych. Rekomendację tą uzasadnia sytuacja epidemiologiczna, dane o wysokiej częstości zakażeń rotawirusowych w Polsce.
Partnerzy