Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2016
VIII Ogólnopolski
Dzień Szczepień
Oddział Warszawski PTP
Pałac Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zbudowany w 1823 roku
obecnie własność Polskiej Akademii Nauk
Konferencja Główna Obchodów
VIII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień,
9 grudnia 2016
miejsce obrad
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Sala Lustrzana
Finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień organizowany jest wspólnie z Oddziałem Warszawskim, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Program konferencji
11:00 - 13:00
Aktualne problemy polskiego systemu szczepień ochronnych
Wystąpienia
 • Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych
  Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny,
  Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa

   
 • Zakażenia wirusowe, możliwości współczesnej wakcynologii
  Prof. dr hab. Włodzimierz Gut - Zakład Wirusologii,
  Narodowy Instytut Zdrowia,Warszawa
Zapraszamy na debatę nt:
Szczepienia przeciwko pneumokokom z obecnej perspektywy
 • Priorytety szczepień - Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych
  Prof. dr hab. Ewa Bernatowska - Klinika Immunologii,
  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia dziecka", Warszawa

   
 • Inwazyjne zakażenia pneumokokowe w Polsce
  Dr hab. Anna Skoczyńska - Krajowy Ośrodek Referencyjny ds.
  Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, Warszawa

   
 • Obraz kliniczny zakażeń pneumokokowych
  Prof. dr hab. Teresa Jackowska - Klinika Pediatrii,
  Centrum Medyczne Szkolenia Podyplomowego, Warszawa
Program Szczepień Ochronnych - dzisiaj i jutro.
Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Matki i Dziecka, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawa, Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, dyrektora biura WHO w Warszawie, Członkowie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów d/s Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, przedstawiciele NFZ, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Fundacji Aby Żyć oraz Parasol dla Życia.
Konferencja prasowa
LUNCH
Organizatorzy VIII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień zapraszają
wszystkich zainteresowanych (zgłoszenia: oddzial.immunologia@czd.pl)
Prof. Ewa Bernatowska Prof. Teresa Jackowska
Klinika Immunologii Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
www.owptp.pl
Partnerzy