Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2016
VIII Ogólnopolski Dzień Szczepień
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
W dniu 25 maja 2016 w Klinice Immunologii, Centrum Diagnostyki Pierwotnych Niedoborów Odporności Fundacji im. Jeffreya Modela obchodzono Światowy Tydzień Pierwotnych Niedoborów Odporności.
Od 3 lat Fundacja JMF wraz współfinansującą badania Fundacją Melindy i Billa Gates pod patronatem WHO prowadzi badania nad nosicielstwem szczepionkowego wirusa Polio wśród dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności na całym świecie. Dyrektor WHO w Genewie, Jessica Quinn ocenia podjętą badania jako istotny element procesu eradykacji wirusa Polio na świecie.
W tym roku zakończono badania podsumowujące nosicielstwo szczepionkowego wirusa Polio. Z 19 Centrów Diagnostycznych JMF na świecie biorących udział w badaniu w 13 ośrodkach dzieci szczepiono OPV (żywą szczepionką Polio). U 9 z 600 badanych stwierdzono obecność w stolcu żywego wirusa szczepionkowego, z czego u 2 pacjentów występował on przewlekle. Wśród 30 uczestniczących w badaniu dzieci i osób dorosłych, pacjentów Kliniki Immunologii na szczęście nie stwierdzono obecności wirusa szczepionkowego Polio, który może być przyczyną zgonu lub kalectwa (paraliż wielokończynowy) u pacjentów z cięższą postacią niedoborów odporności.
Symbolem tegorocznych obchodów były balony, z których
każdy miał symbolizować nowo zdiagnozowanego pacjenta
Partnerzy