Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2016
VIII Ogólnopolski
Dzień Szczepień na Mazowszu
XXXIV Sympozjum: "Szczepienia Ochronne"
22 kwiecień, 2016
organizator
Klinika Immunologii - Centrum Diagnostyki Pierwotnych Niedoborów Odporności
im. Jeffreya Modella, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Sekcja Wakcynologii
Sympozjum organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień
Wiodące tematy konferencji
Program Szczepień Ochronnych na 2016

W 2017 zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia jest szansa na pełną refundacje szczepienień przeciwko pneumokokom. Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku życia to najważniejszy priorytet zmian w obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych zgłaszany przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowa. Wśród dostępnych szczepionek - PCV13 w oparciu o uzyskane efekty zdrowotne oraz aktualną sytuacje epidemiologiczną uzyskała rekomendacje Pediatrycznego Zespółu Ekspertów http://ogolnopolskidzienszczepien.pl. W programie sympozjum przedstawione będą aktualne dane dotyczące zachorowań na inwazyjne zakażenia pneumokokowe http://www.koroun.edu.pl a także ostatnie wyniki wpływu powszechnych szczepień PCV13 w Kielcach na spadek zapaleń płuc w szczepionej i nieszczepionej populacji (efekt odporności zbiorowiskowej). (program poniżej)
Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce

Wykład dr hab. Anny Skoczyńskiej, kierownika Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowego Instytut Leków w Warszawie zawierał aktualne informacje o zakażeniach Haemophilus influenzae typu b. Od momentu wprowadzenia powszechnych szczepień niemowląt - w 2007 liczba przypadków inwazyjnej choroby u dzieci do 5 roku życia spadła praktycznie do zera. Dotyczy to nie tylko zapaleń mózgu, ale także zapaleń płuc oraz tak kiedyś ciężkiego, podgłośniowego zapalenia krtani. W 2015 liczba przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej wyniosła 0,57 na 100 000. Nosicielstwo w Polsce wynosi od 5-10%. Największą liczbę zachorowań odnotowano u dzieci do 1 roku życia oraz młodzieży od 16 do 21 roku życia.
W chwili obecnej zagrożeniami wynikających z zakażenia bakteriami otoczkowymi ze względu na poważne powikłania i na częstość ich występowania są jednak zakażenia pneumokokowe. Zakażenia wywoływane przez Streptococcus pneumoniae są główną przyczyną zachorowalności w Polsce. Inwazyjna choroba pneumokokowa, mimo jej niedoszacowania stanowi poważny problem zdrowotny. S. pneumoniae odpowiada za wysoką zachorowalność i śmiertelność.
Oporność na antybiotyki, szczególnie u szczepów wywołujących zakażenia u dzieci stanowi poważny problem terapeutyczny. Najwięcej zachorowań i zgonów występuje w skrajnych grupach wiekowych, tzn. u dzieci poniżej 2. roku życia i osób powyżej 65. roku życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w roku 2008 drobnoustrój ten odpowiadał za około 476 000 zgonów (333 000 - 529 000) u dzieci poniżej 5. roku życia. Potwierdzono laboratoryjnie w KOROUN w 2014 roku 1190 przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Wykrywalność na IChP u dzieci poniżej 1. roku życia wyniosła ogółem 4,28 / 100 000 ( 5,01 / 100 000 w 2013r. ). U dzieci poniżej 2 r.ż. osiągnęła ogólną wartość 3,65 / 100 000, a u dzieci poniżej 5 r.ż. - 2,78 / 100 000.
"Zaszczep w sobie chęć szczepienia" to dynamicznie rozwijająca się akcja informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego, 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, zobacz: http://szczepienia.gis.gov.pl

Pani Jolanta Prochacka, naczelnik Wydziału Szczepień Ochronnych, Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, w GiS przedstawiła w wystąpieniu nt. "Regulacji prawnych dotyczących realizacji szczepień ochronnych w Polsce" istotne przepisy prawne w kwestii stosowania szczepień ochronnych w Polsce.
PODSTAWY PRAWNE
Konstytucja RP:
[art. 68 ust. 4] Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych
[art. 31 ust. 3] W demokratycznym państwie prawa konstytucyjne wolności i prawa mogą być ograniczane w drodze ustawy, m.in. gdy jest to niezbędnie dla ochrony zdrowia. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.)
[art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a] Osoby przebywające na terytorium RP są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym.
[art. 17 ust. 1] Osoby (wymienione w rozporządzeniu) są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym (wymienionym w rozporządzeniu)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1086, z późn. zm.)
Rozporządzenie zawiera wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, osoby lub grupy osób obowiązane do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby.
Szczepionki. Nie daj się zwariować
To zarówno tytuł wystąpienia jak i tytuł książki autorstwa Izabeli Filc - Redlińskiej, która w sposób przystępny przedstawiła fakty i mity o szczepieniach, opierając się na wnikliwej analizie opracowań naukowych a także opiniach ekspertów. Książka adresowana jest do rodziców małych dzieci, którzy w różnym stopniu są przekonani o konieczności szczepień ochronnych. Co radzi autorka lekarzom w rozmowie z opiekunami:
Jak rozmawiać z rodzicami
 •  Najpierw zrozum, potem oceniaj (w myślach).
 •  To, co dla Ciebie jest oczywiste dla rodzica może nie.
 •  Nie ignoruj lęków i wątpliwości (autyzm, odporność, szczepionki wysoko skojarzone, rtęć).
 •  Przedstawiaj fakty, nie strasz, nie obrażaj - uzyskasz odwrotny efekt !
 •  Informuj o możliwości wystąpienia NOP.
 •  Jeśli możesz pozwól rodzicowi zabrać ze sobą ulotkę i opakowanie po zużytym preparacie.
 •  Odsyłaj do dobrych źródeł, np. szczepienia.info, ecdc.europa.eu (Vaccine Schedule)
 •  Pamiętaj, że Twoje zachowanie będzie miało wpływ na podejście rodzica do szczepień (zaufanie).
Szczepionka MMR - fakty i mity

Profesor Ewa Augustynowicz z Zakładu Badań Surowic i Szczepionek, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakład Higieny przedstawiła najnowsze informacje dotyczące efektywności i bezpieczeństwa szczepień.
Poniżej nieprawdziwe informacje dotyczące szczepień pochodzą z mediów, i najczęściej dotyczą szczepionki MMR

 •  szczepienia są przyczyną autyzmu i wielu innych chorób
 •  odporność lepiej nabyć drogą przechorowania a nie szczepienia
 •  w szczepionkach można znaleźć szkodliwe substancje
 •  w szczepionkach można znaleźć żywe patogeny
 •  zbyt wiele szczepionek podanych w tym samym czasie przeładowuje układ odporności
 •  homeopatia to alternatywna metoda ochrony przed chorobami zakaźnymi
 •  szczepienia są niepotrzebne skoro choroby nie występują
Efekt populacyjny szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom w Kielcach

Pan doktor Marian Patrzałek przedstawił najnowsze wyniki badań dotyczących częstości hospitalizacji z powodu zapaleń płuc po wprowadzeniu w Kielcach w 2016 powszechnych szczepień niemowląt przeciwko pneumokokom. Powszechne szczepienie niemowląt w systemie 2 + 1 powodują drastyczne zmniejszenie ilości zachorowań na zapalenie płuc wśród szczepionych począwszy od 2 roku wprowadzenia szczepień.
Stwierdzono spadek zapadalności na zapalenie płuc wśród nieszczepionych, szczególnie w grupie 65+ po 4 latach po wprowadzeniu szczepień.
Po szczepionce PCV7 kontynuacja szczepień PCV13 w sposób istotny spowodowało dalsze obniżenie zapadalności na zapalenie płuc wśród szczepionych, oraz dorosłych nieszczepionych głównie w grupie 65+.
Powszechne szczepienia niemowląt istotnie modyfikują antybiotykooporność i wirulentność nosicielstwa szczepów pneumokoka. Powszechne szczepienie niemowląt przeciw pneumokokom i utrzymywanie się nadal bliskich związków międzypokoleniowych w polskich rodzinach zmniejsza szanse występowania płucnych, również powikłań pogrypowych szczególnie u ludzi starszych.
Szczepionka HPV 9 - najszersza protekcja przed zakażeniem HPV

Nowa szczepionka HPV9 - zapewniająca obecnie najszerszą protekcję i jest szczepionką efektywną i bezpieczną. Eksperci Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) dokonali oceny profilu bezpieczeństwa szczepionki w oparciu o wnikliwą analizę danych z badań klinicznych (przed rejestracyjnych), zgłoszeń działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu oraz doniesień literaturowych. Stwierdzili, że nie ma związku przyczynowo - skutkowego z występowaniem: zespołu tachykardii postawno - ortostatycznej (POTS) oraz kompleksowego zespołu bólu regionalnego (algodystroficznego, CRPS).

Typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 wirusa HPV stanowią 9 najczęstszych typów będących przyczyną nowotworów i chorób związanych z zakażeniem wirusem HPV występujących u mężczyzn i kobiet.
Tych 9 typów wirusa HPV przyczynia się do wystąpienia około:
 •  90% przypadków raka szyjki macicy
 •  80% stanów przednowotworowych szyjki macicy
 •  50% zmian chorobowych szyjki macicy niskiego stopnia
A wśród przypadków HPV - pozytywnych odpowiadają za około:
 •  95% przypadków raka odbytu
 •  90% przypadków raka sromu
 •  85% przypadków raka pochwy
Wirusy HPV 6 i 11 odpowiadają za wystąpienie ok. 90% przypadków kłykcin kończystych.
XXXIV Sympozjum: "Szczepienia Ochronne"

Organizator:
Klinika Immunologii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Sekcja Wakcynologii
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN - Komisja Immunologii Klinicznej

Sympozjum organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia na Rzecz Szczepień

22 kwiecień, 2016
Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno - Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

Program
Sesja I: 10:00 Choroby zakaźne - zagrożeniem dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych
Przewodniczy:   Prof. Ewa Bernatowska
10:00 - 10:15 Otwarcie sympozjum - tematy wiodące
10:15 - 10:25 Europejski Tydzień Szczepień , Światowa Organizacja Zdrowia
Paulina Miśkiewicz, dyrektor biura WHO w Warszawie
10:25 - 10:55 Regulacje prawne dotyczące realizacji szczepień ochronnych
Jolanta Prochaska, Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa
10:55 - 11:20 Szczepionki - nie daj się zwariować
Red. Izabela Filc - Redlińska
11:20 - 11:35 Konferencja prasowa
11:20 - 11:35 Przerwa kawowa
Sesja II: 11:35 Program Szczepień Ochronnych na 2016 / 2017 - perspektywy dalszych zmian
Przewodniczy:   Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
11:35 - 12:00 Szczepionka MMR - fakty i mity
Prof. Ewa Augustynowicz, Zakład Badań Surowic i Szczepionek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakład Higieny
12:00 - 12:30 Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce - epidemiologia, możliwości profilaktyki
Dr hab. Anna Skoczyńska, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa
12:30 - 12:45 Jak realizować obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom w grupach ryzyka
Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
12:45 - 13:15 Efekt populacyjny szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom w Kielcach
Dr Marian Patrzałek, Warszawa
13:15 - 13:45 Gardasil 9 - najszersza protekcja przed zakażeniem HPV
Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
13:45 - 14:40 Lunch
Sesja III: 14:40 Varia
14:40 - 15:10 Szczepienia ochronne u dzieci w z chorobami onkohematologicznymi
Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
15:10 - 15:40 Efektywność i bezpieczeństwo szczepień u dzieci z autoimmunizacyjną neutropenią
Lek. med. Małgorzata Skomska - Pawliszak, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
15:40 - 16:00 Dyskusja: pytania i odpowiedzi z udziałem wykładowców
Partnerzy