Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2016
VIII Ogólnopolski Dzień Szczepień
 Trzeci Kongres PTIDiK, Choroby autoimmunizacyjne i autozapalne u dzieci i osób dorosłych, Warszawa, 19-20 lutego 2016
III Kongres Chorób Autoimmunizacyjnych i Autozapalnych u Dzieci i Osób Dorosłych organizowany przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej odbył się 19 - 20 lutego 2016 roku w Warszawie. Podczas dwudniowego kongresu specjaliści z zakresu immunologii klinicznej, transplantologii, nefrologii, gastroenterologii, hematologii, onkologii, reumatologii, neurologii oraz dermatolodzy podzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych. Możliwość stosowania coraz to nowych leków biologicznych, znacznie skuteczniejszych od poprzednich stwarza pacjentom szansę na długotrwałe życie, jednocześnie może stanowić ryzyko poważnych zakażeń, w tym reaktywacji gruźlicy.

Jak więc długo można bezpiecznie stosować leczenie. Czy szczepienia w tej grupie chorych są bezpieczne i skuteczne. Na te pytania odpowiedzieli eksperci z różnych dyscyplin medycznych, dzieląc się swoim doświadczeniem.
W pierwszej sesji kongresu, którą prowadziła profesor Ewa Bernatowska pierwszy wykład wygłosił profesor Marco Gattorno z Uniwersytetu w Genui , który przedstawił wieloletnie doświadczenia w diagnostyce i leczeniu gorączek nawrotowych na tle autozapalnym. Profesor Mario Abinun z Uniwersytetu w Newcastle prezentował swoje 30 - letnie doświadczenie w leczeniu wielu chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych ( Zdj. 1 )
W sesji poświęconej szczepieniom ochronnym w stanach zaburzonej odporności Profesor Jacek Roliński, Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej wygłosił referat nt: Efektywności szczepień u osób dorosłych z zaburzoną odpornością . Podkreślił znaczenie corocznych szczepień przeciwko grypie oraz przeciwko pneumokokom (szczepienie jednorazowe Prevenarem 13 a następnie po roku Pneumo23 lub Pneumovaxem) ( Zdj. 2 )
III Ogólnopolski Kongres - Choroby Autoimmunizacyjne,
Autozapalne, Niedobory Odporności u Dzieci i Osób Dorosłych
Warszawa, 19-20 luty 2016
Miejsce obrad: hotel Airport Okęcie, ul. 17 stycznia 24, Warszawa
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Sekcja Immunologii Wieku Rozwojowego, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN - Komisja Immunologii Klinicznej
Fundacja im. Jeffreya Modela
I DZIEŃ, 19 LUTEGO - PIĄTEK
07:00 - 08:45 Rejestracja uczestników
08:45 - 09:00 Otwarcie kongresu
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Dyrektor Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - prof. dr hab. med. Jacek Roliński
09:00 - 10:50 Sesja 1: Autoimmunity and autoinflammation
Przewodniczą:   prof. Jacek Roliński, prof. Ewa Bernatowska
09:00 - 09:30 Periodic fever
professor Marco Gattorno, Genua, Italy
09:30 - 10:00 Safety of biological drugs
professor Mario Abinun, Newcastle University, United Kingdom
10:00 - 10:40 CMC: from bench to bedside
professor Desa Lilic, Newcastle University, United Kingdom
10:40 - 10:50 Discussion
10:50 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 13:00 Sesja 2: Pierwotne niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych
Przewodniczą:   prof. Maciej Siedlar, prof. Ewa Bernatowska, prof. Karina Jahnz - Różyk, prof. Jacek Roliński
11:20 - 11:35 Polska Grupa Robocza ds. Niedoborów Odporności - platforma współpracy interdyscyplinarnej
prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska, Warszawa
11:35 - 11:45 Immunologia Kliniczna w Polsce
prof. dr hab. med. Maciej Siedlar, Kraków
11:45 - 12:30 Facilitated subcutaneous immunoglobulin (fSCIG) therapy - practical considerations
Dr Mark Ponsford, Immunodeficiency Center, University Hospital of Wales, Cardiff, UK
12:30 - 12:50 Preferowane rodzaje terapii a jakość życia pacjentów z niedoborami odporności i ich rodzin
Adrian Górecki, Bernadetta Prandzioch, Immunoprotect
12:50 - 13:00 Dyskusja
13:00 - 14:30 Sesja 3: Panel ekspertów "Rituximab w pediatrii i internie"
Przewodniczy:   prof. Ryszard Grenda
prezentacja przypadków z różnych dyscyplin klinicznych:   prof. Bożena Dembowska - Bagińska, dr med. Piotr Boguradzki, prof. Ryszard Grenda
14:30 - 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 - 16:30 Sesja 4: Autoimmunizacyjne choroby układu nerwowego
Przewodniczy:   prof. Anna Kostera - Pruszczyk
15:30 - 15:55 Realizacja programu lekowego leczenia preparatami gammaglobulin chorób autoimmunizacyjnych układu nerwowego u osób dorosłych
prof. Anna Kostera - Pruszczyk, Warszawa
15:55 - 16:20 Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych w ramach programu lekowego "Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych"
dr prawa, dr hab. n. med. Justyna Zajdel, Łódź
16:20 - 16:30 Dyskusja
16:30 - 17:30 Sesja 5: Reumatologia - leczenie chorób autoimmunizacyjnych
Przewodniczą:   prof. Mariusz Korkosz, dr med. Zbigniew Zuber
16:30 - 16:55 Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF alfa w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i zapalnych spondyloartropatiach (SpA) u dorosłych
prof. Mariusz Korkosz, Kraków
16:55 - 17:20 Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF alfa w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) u dzieci - dane z rejestru małopolskiego
dr med. Zbigniew Zuber, Kraków
17:20 - 17:30 Dyskusja
17:30 - 18:30 Sesja 6: Panel ekspertów "Sirolimus w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych"
Przewodniczy:   prof. Cezary Prokurat
prezentacja przypadków z różnych dyscyplin klinicznych:   prof. Bożena Dembowska - Bagińska, dr Małgorzata Pac
18:30 - 19:40 Sesja 7: Transplantologia
Przewodniczą:   prof. Magdalena Durlik, prof. Urszula Ołdakowska - Jedynak, prof. Michał Ciszek
18:30 - 18:50 Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby przed i po przeszczepieniu wątroby - terapia
prof. Dr hab. med. Urszula Ołdakowska - Jedynak, prof. Michał Ciszek, Warszawa
18:50 - 19:10 Autoimmunizacja przed i po przeszczepieniu nerek - terapia
prof. Michał Ciszek, Warszawa
19:10 - 19:30 Oportunistyczne zakażenia u pacjentów leczonych immunosupresyjnie
prof. Magdalena Durlik, Warszawa
19:30 - 19:40 Dyskusja
19:40 Zakończenie pierwszego dnia Kongresu
19:40 - 20:10 Kolacja
21:10 - 21:00 Wieczór artystyczny
II DZIEŃ, 20 LUTEGO - SOBOTA
08:30 - 09:45 Sesja 8: Zakażenia grzybicze, bakteryjne i wirusowe w stanach zaburzonej odporności
Przewodniczy:   prof. Michał Matysiak
08:30 - 08:55 Zakażenia grzybicze w stanach zaburzonej odporności
prof. dr hab. med. Michał Matysiak, Warszawa
08:55 - 09:15 Zakażenia grzybicze w przewlekłej chorobie ziarniniakowej - problem diagnostyczny i leczniczy
lek. med. Heropolitańska - Pliszka, Warszawa
09:15 - 09:35 Diagnostyka i leczenie oportunistycznych zakażeń wirusowych i bakteryjnych w stanach zaburzonej odporności
prof. Jan Styczyński, Warszawa
09:35 - 09:45 Dyskusja
09:45 - 10:45 Sesja 9: Dermatologia - choroby autoimmunizacyjne
Przewodniczą:   prof. Witold Owczarek, dr Bartłomiej Kwiek
10:00 - 10:25 Program lekowy leczenia łuszczycy
prof. Witold Owczarek, Warszawa
10:25 - 11:20 Czy leki biologiczne zastąpią właściwą pielęgnację skóry w terapii atopowego zapalenia skóry
dr Bartłomiej Kwiek, Warszawa
11:20 - 13:00 Sesja 10: Pierwotne niedobory odporności
Przewodniczą:   prof. Jarosław Paśnik, dr Aleksandra Uszyńska
11:20 - 11:50 Autoimmunity after thymus transplantation
professor Graham Davies, Great Ormond Street Hospital & University College, London, UK
11:50 - 12:15 Gorączki nawrotowe
dr med. Beata Wolska - Kuśnierz, Warszawa
12:15 - 12:30 Choroby autoimmunizacyjne w pierwotnych niedoborach odporności
prof. Danuta Pituch - Noworolska, Kraków
12:30 - 12:50 Choroby nowotworowe i autoimmunizacyjne w pierwotnych niedoborach odporności
prof. Jarosław Paśnik, Łódź
12:50 - 13:00 Dyskusja
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa
11:20 - 13:00 Sesja 11: Hematologia
Przewodniczą:   prof. Tomasz Szczepański
13:30 - 13:55 ITP - standardy leczenia u dzieci
prof. Tomasz Szczepański, Katowice
13:55 - 14:20 ITP - standardy leczenia u osób dorosłych
dr n. med. Magdalena Goska - Kosicka, Warszawa
14:20 - 14:30 Dyskusja
14:30 - 15:30 Sesja 12: Szczepienia ochronne w stanach zaburzonej odporności
Przewodniczą:   prof. Ewa Bernatowska, prof. Jacek Roliński
14:30 - 14:50 Czy szczepienia są efektywne i czy mogą być przyczyną chorób autoimmunizacyjnych
prof. Ewa Bernatowska, Warszawa
14:50 - 15:10 Czy szczepienia u dzieci z autoimmunizacyjną neutropenią są bezpieczne i skuteczne
lek. med. Małgorzata Skomska - Pawliszak, Warszawa
15:10 - 15:30 Efektywność szczepień u osób dorosłych z zaburzoną odpornością
prof. dr hab. med. Jacek Roliński, Lublin
16:00 Zakończenie Kongresu
Partnerzy