Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2015
Drogie Koleżanki i Koledzy
Po raz kolejny organizujemy Ogólnopolski Dzień Szczepień. Polskie Towarzystwo Pediatryczne ze swą ponad 100 - letnią tradycją, siecią aktywnie działających oddziałów terenowych realizuje z powodzeniem cele i zadania Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Rozszerzenie zakresu działań przygotowawczych w ramach Ogólnopolskiego Dnia Szczepień obejmuje współpracę z innymi towarzystwami naukowymi. Współdziałaliśmy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w ramach upowszechniania wiedzy o szczepieniach wśród pielęgniarek, pod hasłem profilaktyka chorób zakaźnych poprzez szczepienia w rodzinie. Jest to jeden z wiodących tematów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień.
Hasło wiodące Ogólnopolskiego Dnia Szczepień każdego roku nawiązuje do celów i zadań akcji.
Oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego mogą otrzymać broszurę informacyjną opracowaną przez Komitet Sterujący, która informować będzie o tym jak najlepiej uchronić przed chorobami zakaźnymi rodzinę, miejsca nauki i pracy, przewlekle chore dzieci i osoby dorosłe w szpitalach i domach opieki. Jest możliwość otrzymania plakatów. Wspólna inicjatywa oddziałów terenowych PTP z lokalnymi samorządami, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną wzmocni efekt działań, np. organizacja bezpłatnych szczepień, punktów konsultacyjnych. Niezwykle pożądany jest udział mediów, który pomoże dotrzeć z przekazem do szerszego grona ludzi.
Prosimy o kontakt wyznaczonej przez przewodniczącego oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego osoby, która będzie ściśle pracowała z Komitetem Sterującym. Oddziały te otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe.
Komitet Sterujący liczy na udział wszystkich miast, również tych, które brały już udział w obchodach Dnia Szczepień w latach poprzednich.
Pamiętajcie, obchody
Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
Odbywają się co roku !!
Kontakt w sprawie szczegółów:
Prof. Ewa Bernatowska oddzial.Immunologia@czd.pl,
tel: 22 815 73 85, fax: 22 815 18 39
Partnerzy