Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2014
VI Ogólnopolski
Dzień Szczepień na Mazowszu
XXXII Sympozjum: "Szczepienia Ochronne"
25 kwiecień, 2013
organizator
Klinika Immunologii - Centrum Diagnostyki Pierwotnych Niedoborów Odporności
im. Jeffreya Modella, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Sekcja Wakcynologii
Sympozjum organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień
Wiodące tematy konferencji
Program Szczepień Ochronnych na 2014

Od 2007 roku głównym priorytetem zmian postulowanym przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) jest wprowadzenie do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci poniżej 2 roku życia. W obecnym roku po raz kolejny nie ujęto ich w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia PSO. W Programie Szczepień Ochronnych, wśród szczepień obowiązkowych nie znalazły się również szczepienia wysokoskojarzonymi szczepionkami, dla dzieci do 2 roku życia. Wśród szczepień zalecanych po raz kolejny przypominano o konieczności szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu (program poniżej).
Propozycja nowego standardu w zapobieganiu zakażeniom bakteriami otoczkowymi u dzieci i osób dorosłych z brakiem i dysfunkcją śledziony.

Zaproponowany przez Polską Grupę Roboczą ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności standard immunoprofilaktyki osób bez śledziony i z dysfunkcją tego narządu uwzględnia standardy postępowania opracowane przez Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, 2013) i wynika z wieloletnich doświadczeń ośrodków diagnostyki i leczenia pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności. Szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz Neisseria meningitidis to zalecany standard postępowania w zapobieganiu zakażeniom bakteriami otoczkowymi u pacjentów z brakiem lub dysfunkcją śledziony. Chemioprofilaktyka u pacjentów z tej grupy ryzyka obowiązuje do ukończenia 1 roku życia. Kontynuacja antybiotykoterapii powinna być rozważana indywidualnie, głównie w przypadkach częstych zakażeń lub rodzaju niedoboru odporności. Edukacja rodziców i pacjentów o ryzyku inwazyjnych zakażeń to ważny element powodzenia wszelkich działań profilaktycznych (Standardy Medyczne - Pediatria, kwiecień 2014)
"Zaszczep w sobie chęć szczepienia" to nowa akcja informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego, 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65

Główny Inspektor Sanitarny w 2013 roku rozpoczął akcje informacyjną dotyczącą szczepień, adresowaną do lekarzy, pielęgniarek oraz rodziców. Na stronie http://szczepienia.gis.gov.pl/ znaleźć można aktualne dane o występujących chorobach zakaźnych, objawy kliniczne poszczególnych chorób oraz w jaki sposób można nim zapobiec. Znajdują się na niej odnośniki do aktualnego Programu Szczepień Ochronnych oraz wyjaśnienia jak realizować program szczepień. Jaki jest optymalny standard postępowania aby chronić dziecko oraz całą rodzinę przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiec szczepiąc.
Prowadzone od lat masowe szczepienia w Kielcach, szczepionką PCV7 i PCV13 zmniejszyły istotnie statystycznie częstość występowania zapaleń płuc i nosicielstwo pneumokoków wśród ludności Kielc. Bezpośredni i pośredni wpływ szczepień został wykazany. Porównanie z ludnością Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie dzieci nie są szczepione przeciwko pneumokokom wykazało, że ryzyko zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową jest tu bardzo wysokie, aż u 57% dzieci wyhodowano w noso-gardzieli izolaty, które znajdują się w szczepionce PCV13. Jest to jeszcze jeden dowód za wprowadzeniem powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom.
Standardy postępowania w profilaktyce i w bezpośrednim narażeniu na zakażenie wzw typu B w grupach ryzyka

Od 30 - lat nie obserwuje się wzrostu zachorowań na wzw B w populacji ludzi zaszczepionych w programie powszechnych szczepień ochronnych, 3 lub 4 dawkami szczepionki (szczepienie podstawowe). Pomimo spadku poziomu przeciwciał poniżej wartości ochronnych (< 10 j.ml), czy wręcz braku swoistych przeciwciał, ochrona przed ostrym i przewlekłym zakażeniem jest zapewniona. Jest to najważniejszy dowód skuteczności szczepień. Tak więc w istniejących kalendarzach szczepień wszystkich krajów, również w naszym PSO nie zaleca się dawki przypominającej, u osób z pełnym cyklem szczepień, z wyjątkiem medycznych grup ryzyka, wymienionych w PSO.
XXXII Sympozjum: "Szczepienia Ochronne"

Organizator:
Klinika Immunologii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Sekcja Wakcynologii
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN - Komisja Immunologii Klinicznej

Sympozjum organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia na Rzecz Szczepień

25 kwiecień, 2014
Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno - Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

Program
Sesja I: 8:50 - 10:15 Choroby zakaźne - zagrożeniem dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych
Przewodniczy:   Prof. Ewa Bernatowska
08:50 - 09:05 Otwarcie sympozjum - tematy wiodące
09:05 - 09:15 Europejski Tydzień Szczepień , Światowa Organizacja Zdrowia
Paulina Miśkiewicz, dyrektor biura WHO w Warszawie
09:15 - 09:45 Odkleszczowe zapalenie mózgu - profilaktyka czynna, nowe dane epidemiologiczne
Prof. Wojciech Służewski, Klinika Chorób Zakaźnych, Instytut Pediatrii, UM, Poznań
09:45 - 10:00 Niepożądany Odczyn Poszczepienny po szczepieniu BCG - standard postępowania
Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
10:00 - 10:15 "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" - akcja informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego
Jolanta Prochacka, Karmena Cisak, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa
10:15 - 10:45 Konferencja prasowa
10:15 - 10:45 Przerwa kawowa
Sesja II: 10:45 Program Szczepień Ochronnych na 2014 - perspektywy dalszych zmian
Przewodniczy:   Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Prof. Teresa Jackowska, CMKP, Warszawa
10:45 - 10:55 Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych w 2014 roku
Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
10:55 - 11:25 Epidemiologia zakażeń bakteriami otoczkowymi Polsce - aktualne dane
Prof. Anna Skoczyńska, Instytut Leków, Warszawa
11:25 - 11:55 Bezpośredni i pośredni wpływ masowych szczepień PCV7 i PCV13 na częstość występowania zapaleń płuc i nosicielstwo wśród ludności Kielc w porównaniu z ludnością Ostrowca
Marian Patrzałek, Warszawa
11:55 - 12:25 Meningokoki - niewidzialne zagrożenie dla twojego dziecka
Prof. Teresa Jackowska, CMKP, Warszawa
12:25 - 12:35 Jak realizować obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom w grupach ryzyka
Prof. Ewa Bernatowska, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia"
12:35 - 13:00 Szczepienia u dzieci i osób dorosłych z brakiem lub dysfunkcją śledziony - standardy 2014 rok
Dr hab. Bożena Mikołuć, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytetu Medycznego, Białystok
13:00 - 13:20 Dyskusja
13:20 - 14:00 Lunch
Sesja III: 14:00 Standardy postępowania w profilaktyce i w bezpośrednim narażeniu na zakażenie wzw typu B w grupach ryzyka
Panel dyskusyjny:   Dr med. Iwona Paradowska - Stankiewicz, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Prof. Katarzyna Fangrad - Dzierżanowska, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
14:30 - 15:00 Prezentacja przypadków
15:00 - 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi
15:30 - 16:00 Dyskusja: pytania i odpowiedzi z udziałem wykładowców
Partnerzy