Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2013
V Ogólnopolski
Dzień Szczepień
JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE
Warszawa, 4 październik 2013r.
Tradycyjnie organizowane w
Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Organizator IV Ogólnopolskiej Konferencji "Jesienne Spotkania Pediatryczne" Dyrektor ds. pielęgniarstwa w IPCZD mgr Grażyna Piegdoń
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Warszawa, 4 październik 2013r.
08:00 - 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 - 09:35 Kontrowersje w szczepieniu dzieci zdrowych i z grup ryzyka
prof. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii IPCZD
09:35 - 10:20 Moczenie nocne u dzieci
dr Karina Felberg, lic. piel. Marta Matkowska, Beata Jakoniuk, Klinika Urologii IPCZD
10:20 - 10:55 Zaburzenia odżywiania - anoreksja i bulimia
dr Gabriela Jagielska, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM, Warszawa
10:55 - 11:30 Zakażenia HIV u dzieci
dr Jolanta Popielska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zakaźny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, Warszawa
11:30 - 12:00 PRZERWA
12:00 - 12:40 Postępowanie neurologopedyczne z wcześniakiem w oddziałach noworodkowych
mgr Agnieszka Czerniak, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Poznań
12:40 - 13:10 Dziecko w pracowni diagnostyki gastroenterologicznej
lic. piel. Grażyna Pilarska, Pracownia Endoskopowa IPCZD
13:10 - 13:50 Choroba i śmierć oczami dziecka. Wspieranie pacjenta o niepewnym rokowaniu
dr Justyna Korzeniewska Klinika Onkologii IPCZD
13:50 - 14:35 OBIAD
14:40 - 15:20 Tendencje i uwarunkowania zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw
dr Zbigniew Kułaga
15:20 - 16:00 Etyczno - filozoficzne spojrzenie na transplantacje narządów
mgr Jolanta Jagoda, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD
16:00 - 16:15 Podsumowanie konferencji, Dyskusja
16:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Partnerzy