Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2013
Inauguracja obchodów
V Ogólnopolskiego
Dnia Szczepień na Mazowszu
"Praktyczne aspekty nadwrażliwości na leki"
12-13 kwietnia 2013


Hotel Sheraton, Warszawa
Organizator:
Alergia lekowa - www.dranel.pl
Organizatorzy konferencji:
profesor Karina Jahn - Różyk
profesor Tadeusz Płusa
profesor Ewa Bernatowska - wykładowca
W programie tegorocznej konferencji uwzględniono temat szczepień u dzieci i osób dorosłych uczulonych na białko jaja kurzego. Obecnie obowiązujące standardy wg: Amerykańskiej Akademii Pediatrii z 2009 roku, Brytyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej z 2010 oraz Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP); MMWR/ February 1, 2013, vol. 621 jednoznaczne stwierdzają, że:

Szczepienie MMR może być wykonane u każdego dziecka i osoby dorosłej z objawami ciężkiej alergii po spożyciu jaj kurzych i produktów je zawierających, a także u osób z silnie wyrażonymi, dodatnimi testami skórnymi czy testami z krwi.
Żywo zainteresowani problemem uczestnicy konferencji przybyli z całej Polski po wysłuchaniu wykładu byli przekonani o bezpieczeństwie wykonywania szczepień MMR u dzieci i osób dorosłych uczulonych na białko jaja kurzego. Pomimo jasnych rekomendacji, lekarz podstawowej opieki może mieć wątpliwości czy obawy co do ew. wystąpienia poważnych NOP, wówczas może skierować dziecko do poradni konsultacyjnej - ds. szczepień grup ryzyka. Lepiej skonsultować niż nie szczepić ! Więcej o algorytmie postępowania, dotyczącym również szczepień przeciwko grypie oraz żółtej gorączce w: Standardy Medyczne, 2012, T 9, 100 - 105
W Klinice Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", najczęściej w Poradni Immunologii, konsultowane są i szczepione dzieci z grup ryzyka z całej Polski. Wykonuje się ambulatoryjnie lub w oddziale szczepienia dzieci co do których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma wątpliwości. Są wśród nich, dzieci z silną alergią na białko jaja - blisko 100 zaszczepiono szczepionką MMR, w tym dzieci z reakcją anafilaktyczną po spożyciu pokarmów zawierających jajko (szczegółowy w: Pediatria po Dyplomie, T 19, Nr 3, 102 - 105)
U 2 - letniego dziecka, dwukrotnie obserwowano uogólnioną pokrzywkę, oraz wstrząs anafilaktyczny po spożyciu małej ilości jajecznicy. Dziecko zostało zaszczepione szczepionką MMR bez żadnych powikłań, w Klinice Immunologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Partnerzy