Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2010
WARSZAWA
Konferencja główna Obchodów Dnia Szczepień,
pod hasłem
Bezpiecznie zapobiec chorobie
27 listopada 2010
miejsce obrad
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103
http://www.owptp.pl/dokumenty/20101024_1.pdf
Sesja I: 10:20 - 12:00
Już po raz drugi wraz z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym organizujemy finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, w tym roku razem z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Udział w konferencji wezmą podobnie jak w roku ubiegłym osoby zaangażowane w kształtowanie Programu Szczepień Ochronnych, eksperci, osoby bezpośrednio realizujące program szczepień oraz wszyscy, którzy chcieli by lub już aktywnie działają na rzecz szczepień.
WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW: Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska, Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska, Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka, Prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska, Dr hab. med. Teresa Jackowska, Prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski, Prof. dr hab. med. Wojciech Służewski, Dr n. med. Piotr Albrecht, Dr med. Paweł Grzesiowski, Dr med. Ryszard Konior
Zapraszamy na DEBATĘ
Program Szczepień Ochronnych - dzisiaj i jutro
Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Matki i Dziecka, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawa, Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, dyrektora biura WHO w Warszawie, Członków Pediatrycznego Zespołu Ekspertów d/s Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, przedstawiciele NFZ, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Fundacji Aby Żyć oraz Parasol dla Życia
Partnerzy