Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2010
Drogie Koleżanki i Koledzy
Już po raz drugi organizujemy Ogólnopolski Dzień Szczepień. Polskie Towarzystwo Pediatryczne ze swą 100 - letnią tradycją, siecią aktywnie działających oddziałów terenowych realizuje z powodzeniem cele i zadania Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Rozszerzenie zakresu działań przygotowawczych w ramach Ogólnopolskiego Dnia Szczepień obejmuje współpracę z innymi towarzystwami naukowymi. W 2010 efektywnie współdziałamy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w ramach upowszechniania wiedzy o szczepieniach wśród pielęgniarek, pod hasłem profilaktyka chorób zakaźnych poprzez szczepienia w rodzinie. Jest to jeden z wiodących tematów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień.
Hasło wiodące II Ogólnopolskiego Dnia Szczepień:
Szczepienia chronią nas, nasze rodziny, środowisko w którym żyjemy na co dzień: w szkole, zakładzie pracy, szpitalu, domu opieki społecznej
W tym roku wszystkie oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego mogą otrzymać broszurę informacyjną opracowaną przez Komitet Sterujący, która informować będzie o tym jak najlepiej uchronić przed chorobami zakaźnymi rodzinę, miejsca nauki i pracy, przewlekle chore dzieci i osoby dorosłe w szpitalach i domach opieki. Jest możliwość otrzymania plakatów. Prosimy zwracać się do nas: Kontakt w sprawie szczegółów. Wspólna inicjatywa oddziałów terenowych PTP z lokalnymi samorządami, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną wzmocni efekt działań, np. organizacja bezpłatnych szczepień, punktów konsultacyjnych. Niezwykle pożądany jest udział mediów, który pomoże dotrzeć z przekazem do szerszego grona ludzi.
Komitet Sterujący zdecydował, że w 2009 roku pilotażowym projektem obchodów objęto trzy miasta: Wrocław, Warszawa i Lublin. W kilku miastach zainicjowano samodzielnie obchody, np.: w Łodzi. W 2010 już zgłosiły swój udział Białystok i Katowice. Prosimy o kontakt wyznaczonej przez przewodniczącego oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego osoby, która będzie ściśle pracowała z Komitetem Sterującym. Oddziały te otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe.
Komitet Sterujący liczy, że w wszystkie miasta, również te, które brały udział w programie pilotażowym wezmą udział w tegorocznych obchodach Dnia Szczepień.
Niech obchody
Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
staną się coroczna tradycją !!
Uwaga: dodatkowy komunikat
Do wszystkich oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

II Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowany jest w Polsce po raz drugi. W 2010 roku Komitet Sterujący pilotażowym projektem obchodów zdecydował się objąć trzy miasta. Pragniemy jednak poinformować, że w zależności od możliwości finansowych wszystkie oddziały terenowe PTP otrzymają broszury, ulotki i plakaty, jeśli zechcą się włączyć w obchody dnia szczepień.
Komitet Sterujacy:
Dr Maciej Pirog - Dyrektor Naczelny "Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
Prof. Ewa Bernatowska - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Prof. Alicja Chybicka - Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dr Paweł Grzesiowski - Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Prof. Leszek Szenborn - Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Kontakt w sprawie szczegółów:
Prof. Ewa Bernatowska ewa.bernatowska@gmail.com, oddzial.Immunologia@czd.pl, tel: 0 22 815 73 85, fax: 0 22 815 18 39, 0509 099 833
Dr med. Paweł Grzesiowski paolo@cls.edu.pl, 0601 838 939, fax 22 331 15 64
Partnerzy