Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2010
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
Misją organizatorów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest promowanie idei szczepień ochronnych oraz poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod profilaktyki zdrowotnej w społeczności polskiej.

Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowany był po raz pierwszy w 2009 r. jako społeczna akcja non-profit. Inicjatywa obchodów powstała dzięki współpracy trzech towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Partnerem instytucjonalnym i współorganizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", który jako wiodący szpital promujący zdrowie jest siedzibą Mazowieckiej Regionalnej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Logistyczne zaplecze obchodów zabezpiecza Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa.

Inicjatywa obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień wpisuje się w działania na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Realizacja projektu w 2009 r. była koordynowana przez trzy oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) we Wrocławiu, Warszawie i Lublinie. W tych miastach w dniu 28 listopada 2009 odbywały się równolegle akcje ulotkowe i plakatowe, konferencje naukowe oraz spotkania edukacyjne. W 2010 już zgłosiły chęć udziału Białystok, Katowice oraz ponownie Lublin.

W Warszawie 27 listopada odbędzie się główna konferencja.
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Szczepień są prowadzone:
  • akcja informacyjna i medialna promujaca ideę szczepień (ulotki, plakaty)
  • organizacja punktów informacyjno - konsultacyjnych, które w tym dniu będą udzielały porad specjalistycznych dotyczących szczepień
  • akcje szczepień w wybranych placówkach medycznych
W realizacji obchodów, Oddziały Terenowe PTP współpracują z Regionalnymi Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi, lekarzami rodzinnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Wolontariuszami akcji. W każdym regionie powołane są przez przewodniczących oddziałów terenowych PTP o osoby, które są koordynatorami regionalnymi, ściśle współpracowali z Komitetem Sterującym.

Organizatorzy zapraszają do udziału instytucje rządowe i pozarządowe, towarzystwa naukowe, parlamentarzystów, lokalne władze samorządowe, osoby zaangażowane w realizację szczepień ochronnych, producentów i dystrybutorów szczepionek oraz innych sponsorów, wolontariuszy, którzy w tym dniu będą informować rodziców, młodzież, osoby dorosłe o zagrożeniach wynikających z zachorowania na choroby zakaźne, którym można zapobiec poprzez szczepienia ochronne.

W 2010 roku, obchody Ogólnopolskiego Dnia Szczepień zainauguruje 24 czerwca festyn dla dzieci przewlekle chorych - pacjentów szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, ich rodzin i opiekunów. Finał obchodów II Ogólnopolskiego Dnia Szczepień odbędzie się w dniu 27 listopada 2010, podczas którego wszyscy podamy sobie ręce - "Łańcuch rąk - to symbol CZD".
Partnerzy