Ogólnopolski Dzień Szczepień
archiwum 2009
Drogie Koleżanki i Koledzy
I Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowany jest w Polsce po raz pierwszy. Polskie Towarzystwo Pediatryczne ze swą 100 - letnią tradycją, siecią aktywnie działających oddziałów terenowych jest najlepiej przygotowane do realizacji celów i zadań Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Polskie Towarzystwo Pediatryczne jest inicjatorem i realizatorem wielu programów profilaktyki zdrowotnej adresowanych do dzieci. Rozszerzenie zakresu działań przygotowawczych w I Ogólnopolskim Dniu Szczepień będzie obejmowało współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, już obecnie Kolegium Lekarzy Rodzinnych wyraża chęć współpracy we wspólnym przedsięwzięciu jakim jest profilaktyka chorób zakaźnych poprzez szczepienia w rodzinie. Jest to jeden z wiodących tematów I Ogólnopolskiego Dnia Szczepień.
Hasło wiodące I Ogólnopolskiego Dnia Szczepień:
Szczepienia chronią nas, nasze rodziny, środowisko w którym żyjemy na co dzień: w szkole, zakładzie pracy, szpitalu, domu opieki społecznej
W listopadzie wszystkie oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, otrzymają opracowaną przez Komitet Sterujący broszurę informacyjną, która informować będzie o tym jak najlepiej uchronić przed chorobami zakaźnymi rodzinę, miejsca nauki i pracy, przewlekle chore dzieci i osoby dorosłe w szpitalach i domach opieki. Oddziały otrzymają także ulotki i plakaty.
Wspólna inicjatywa oddziałów terenowych PTP z lokalnymi samorządami, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną wzmocni efekt działań, np. organizacja bezpłatnych szczepień, punktów konsultacyjnych. Niezwykle pożądany jest udział mediów, który pomoże dotrzeć z przekazem do szerszego grona ludzi.
Komitet Sterujący zdecydował, że w 2009 roku pilotażowym projektem obchodów objętych będzie tylko pięć miast Polski: Wrocław, Warszawa, Szczecin, Kraków i Lublin, w których w tym dniu organizowane będą konferencje edukacyjne Przewodniczący oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyznaczą osobę, która będzie ściśle pracowała z Komitetem Sterującym. Oddziały te otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe.
Uwaga: dodatkowy komunikat
Do wszystkich oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

I Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowany jest w Polsce po raz pierwszy. W 2009 roku Komitet Sterujący pilotażowym projektem obchodów zdecydował się objąć tylko pięć miast Polski. Wynika to z potrzeby zdobycia doświadczenia a także ograniczeń finansowych. Pragniemy jednak poinformować, że w zależności od możliwości finansowych wszystkie oddziały terenowe PTP otrzymają broszury, ulotki i plakaty, jeśli zechcą się włączyć w obchody dnia szczepień.
Komitet Sterujacy:
Dr Maciej Pirog - Dyrektor Naczelny "Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
Prof. Ewa Bernatowska - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Prof. Alicja Chybicka - Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dr Paweł Grzesiowski - Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Prof. Leszek Szenborn - Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Kontakt w sprawie szczegółów:
Prof. Ewa Bernatowska ewa.bernatowska@gmail.com, oddzial.Immunologia@czd.pl, tel: 0 22 815 73 85, fax: 0 22 815 18 39, 0509 099 833
Dr med. Paweł Grzesiowski paolo@cls.edu.pl, 0601 838 939, fax 22 331 15 64
Partnerzy