Ogólnopolski Dzień Szczepień
Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo
Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej, Sekcja Wakcynologii
Europejskie Centrum Referencyjne
Rzadkich Chorób Układu Odporności
Polska Akademia Nauk
Komitet Immunologii i
Etiologii Zakażeń Człowieka
XV Ogólnopolski
Dzień Szczepień
Hasło Europejskiego Tygodnia Szczepień jest zbieżne z
ideą obchodów piętnastego Ogólnopolskiego Dnia Szczepień
Celem organizowanego przez Światową Organizację Zdrowia Europejskiego Tygodnia Szczepień jest podjęcie wszelkich dostępnych działań zmierzających do wzrostu liczby zaszczepionych dzieci i osób dorosłych na całym świecie
Finał tegorocznych obchodów XV Ogólnopolskiego Dnia Szczepień odbędzie się
16 marca 2024
Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki.

Ogólnopolski Dzień Szczepień, to nie jest jednodniowe wydażenie. Akcja edukacyjno-informacyjna trwa cały rok.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Szczepień odbyły się już w wielu miastach
(patrz archiwum).
Bądźcie z nami !
Każdy może być organizatorem obchodów
Dnia Szczepień - zapraszamy do udziału.
Czekamy na Waszą inicjatywę
www.ogolnopolskidzienszczepien.pl
Profesor Ewa Bernatowska
Przewodnicząca Sekcji Wakcynologii
Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Profesor Teresa Jackowska
Prezes
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Doktor Marek Migdał
Dyrektor
Centrum Zdrowia Dziecka
Profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Przewodniczący Komitetu Immunologii i
Epidemiologii Zakażeń u Ludzi
Polska Akademia Nauk Lecznictwa
Partnerzy